JavaScript uygulamalarında yaşanan performans problemleri ve nedenleri üzerine bir inceleme.

Ön Söz:

Umarım bu yazı okuyanlara bir bakış açısı kazandırabilir ve geliştirdiğiniz uygulamalara, yazdığınız kodlara farklı bir perspektiften yaklaşmanıza yardımcı olabilir.

Yazı boyunca JavaScript üzerinden konuşacağız ancak genellikle Node.js üzerinden örnekler vererek konuyu server-side ekseninde pekiştirmeye çalışacağım.

JavasScript’i büyük sayılabilecek ölçeğe sahip…


In the modern web world, user experience and the needs of the applications developed accordingly make us think about what the next step will be. Let’s admit it, this is usual for all of us.

The needs of users are changing every day; we focus on new technologies and libraries.


English: https://medium.com/@oguzkilic/optimize-your-data-model-for-your-frontend-applications-with-bff-2195aec6e6cf

Modern web dünyasında kullanıcı deneyimi ve buna bağlı olarak geliştirilen uygulamaların ihtiyaçları her geçen gün bizi bir sonraki adımın ne olacağını düşünmeye itiyor. Kabul edelim ki bu artık hepimiz için olağan bir durum.

Her gün kullanıcılarımızın ihtiyaçları değişiyor, yeni teknolojiler ve kütüphaneler odak noktamıza yerleşiyor.

Frontend (Ön Yüz)…


Son 1–2 yıldır yapmak istediğim şeylerin ne yazık ki çok azını gerçekleştirebildim. Podcast yayını bunlardan bir tanesiydi. Özer Yılmaztekin ile birlikte “Null” Podcast adını verdiğimiz podcast yayınında 10.bölümü devirdiğimiz için sanırım bu konuyla ilgili artık birkaç şey söyleyebilirim diye düşündüm.

Öncelikle bu yazı podcast şöyle olur böyle yapılır gibi ahkam…


Çalışan bakış açısıyla şirket kültürü, yan haklar ve koşullar

Geçtiğimiz ay bir duyuru yaparak şu an okumakta olduğunuz yazı için fikir alışverişi yapmak üzere geliştirici arkadaşlarla konuşmak istediğimi belirtmiştim. Bu yazı için gönüllü olan geliştiriciler ile konuşma fırsatı buldum. Her birine benzer soruları yönelttim ve cevap vermelerini istedim.

Her başlık…


Einstein’ın güzel bir sözü ile başlamak istiyorum.

“Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmek zorundasınız.”

Yılın ilk ayı biterken geriye dönüp yaptığımız hataların bütününe bakıp yeni tecrübeler edinerek ileriye doğru nasıl hareket edeceğimizi düşündüğümüz bir zamanı yaşıyoruz. En azından bu zamanlar benim için tarif ettiğim şekilde işliyor.

Zaman…


Mutable & immutable veri tipleri üzerine…

Bu yazıda JavaScript dilindeki veri tiplerini ve mutability & immutability kavramlarını inceleyeceğiz.

Immutability(değişmezlik) nedir?

Değişmezlik, program akışı boyunca oluşturulan bir verinin asla değişmemesine dayanan bir konsepttir. Veri üzerinde bir değişiklik yapmak istediğinizde orijinal verinin korunduğundan ve herhangi bir değişikliğe uğramadığından, yani tamamen kalıcı olduğundan emin olabilirsiniz…


Hangi aşamalardan geçer ve nasıl çalışır?

Stillendirmenin doğuşu ile birlikte web sıradan olmaktan çıkıp daha çok hayatımıza girmiş oldu. Her gün girdiğimiz sosyal medya sitelerine kadar geniş bir kullanılabilirliğin önünü açmış, son kullanıcının web üzerinde geçirdiği vaktin artmasında önemli bir rol oynamıştır.

3 serilik bir yazı dizisi boyunca Browser dediğimiz…


Frontend İstanbul gönüllü kişilerden oluşan bir topluluk olarak 14 Mart 2017 tarihinde kuruldu. Biraz gecikmeli olsa da ilk yıl için bir yazı kaleme almak istedim.

Acısıyla(çok şükür acı bir olay yaşamadık), tatlısıyla Frontend İstanbul topluluğu ilk yılını tamamladı. Bu ilk yıl içerisinde 11 meetup/etkinlik gerçekleştirdik. Keyifli ve bilgi dolu etkinlikler…


ücretsiz gönüllü organizasyonların amacı üzerine kişisel düşüncelerim

Son 1 yıldır faal olarak toplulukların içerisinde yer alıyorum. Daha öncesinde ise blog yazıları vb şekilde bildiklerimi diğer insanlarla paylaşmaya çalışıyordum ve hala bu şekilde paylaşmayı sürdürüyorum.

Genel olarak insanlar bunu neden yaptığımızı sorguluyor. Temel nedenim paylaşmaktan duyduğum haz. Yani aslında kendimi motive…

Oğuz Kılıç

software architect @eBay, sci-fi addict. JavaScript, Frontend. My opinions are my own.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store